Риболов с блесна

За риба с блесна

Всеки вид риболов си крив своя члъм и страст за рибаря. Така и за риболов на блесна можем да твърдим, че е динамичен, а улова доставя невероятно удоволствие. За да бъде практикуван обаче се налага честа смяна на места и редица замятания. С него може да се мери само риболов на муха. За блесна, нужната екипировка е малка, а това улеснява придвижването по време на риболова. Какво е нужно за самия риболов на блесна ще споменем тук:

– Въдицата трябва да е като тази за телескопи. Тя е лека и позволява свобода на замятане. Удобни за риболов в езеро, язовир или река са телескопи с дължина от 3 м. В местата с богата растителност къса въдица върши работа.

– Макара – тя определено трябва да е лека, да има регулиран аванс и голямо число. Лекота е нужна, за да не уморява по време на замятане; Голямо число трябва, за да вдъхва живот на блесната, а регулираният баланс предпазва от скъсване.

– Влакно – нужно е тънко такова, но с издържливост при удар. Има определени степени на разтягане, които са отразени на полката точно до килограмите.

– Блесна – трябва да има повече от тях. Добри са тези с клатушки, въртящи воблери.

–  Тежести – използват се специални за води блесната. Те са пригодени за замятане и за по-долни пластове на водата.

Като цяло техника за риболов на блесна не изисква нищо сложно. След замятане на блесната се изчаква и започва да се прибира влакното, чрез макарата. Играйте с блесната като редувате забързване и забавяне. Техниката е добра, а и дава по-дълъг живот на самата блесна.