Tag Archives: възли

Риболов възли и влакна

Разбира се, той съвсем не е единственият по рода си, защото има и други видове, но моето лично предпочитание е към този възел, тъй като нееднократно съм се убеждавал в неговата здравина. По литературни данни издържа 80-90 на сто натоварване от здравината на влакното, посочена от фирмата производител. През изминалата година например при риболов на плувка с основно влакно DAMYL 0,25 mm и повод от същото влакно с диаметър 0,22 mm в язовир, изобилстващ от тръстика(или папур) такъмът ми на два пъти попадна точно там. Единственият изход (както обикновено се оказва в такива ситуации) беше да дърпам внимателно влакното до скъсване, за да мога да освободя линията и след бърза подмяна на скъсания повод с нов да продължа риболова. Разбира се, и в двата случая поводите се скъсаха, но не в областта на възела, съединяващ двете влакна, а на няколко сантиметра под него, което ме разубеждава, че добрият възел може да бъде недостатък на поводите, благодарение на които нееднократно съм запазвал плувката и утежнението, когато се е налагало да скъсвам влакното при закачане на линията във водната растителност или други подводни препятствия, при това, без да губя ценни сантиметри от основното влакно. При липса на повод в такива ситуации нещата вероятно биха изглеждали по-различно. Освен това вина¬ги е за предпочитане да се разделим с една кука и 20-30 см повод, отколкото да рискуваме да загубим целия такъм със значително количество основно влакно, а ако това все пак се случи, може да ни провали риболова, а това няма да ни е много приятно особено ако за него сме се подготвяли от дълго време. Бих искал да обърна внимание специално на нещо, което засяга изключително много устойчивостта на възела, с който сме съединили влакната. Той действително би издържал посоченото процентно натоварване от здравината на влакното (за различните възли то е различно), когато между диаметъра на по вода и този на основното влакно съществува определено съотношение, но и при условие, че възелът е добре направен. Какво искам да кажа с това – препоръчително е диаметърът на повода да бъде 0,02-0,03 mm по-малък от този на основното влакно (не повече), тъй като в противен случай и най-здравият възел може да ни разочарова. Тогава действително линия, изградена от основно влакно с диаметър 0,25 mm и повод 0,18 mm ще има с около 30 на сто по-малка издръжливост от линия, за която е използвано същото влакно, дебело 0,18 mm без повод, а според мен може би и малко по-вече. Тук обаче възниква и един много интересен въпрос, а именно, ако съм решил, че за предстоящия риболов ще ми е необходим повод с диаметър 0,18 mm, тогава пък за какво ще ми е необходимо толкова дебело основно влакно – 0,25 mm?! Според мен 0,20 mm ще ни свърши идеална работа, защото линията ще бъде по-фина (това би ни спомогнало много и за по- далечно замятане. особено при риболов с изкуствена примамка), възелът ще е по-устойчив, отколкото с влакно 0,25 mm. Що се отнася до това, че при риболов без повод можем да разчитаме изцяло на влакното, когато се закачи риба, съм напълно съгласен. Но това означава ли непременно, че при наличието му издръжливостта на линията е намалена дотолкова, че наличието на повод да бъде нежелателно? Ако сме наясно с аванса на макарата и умеем да работим добре с него, отговорът ще бъде отрицателен. При телескопите без водачи нещата стоят малко по-различно. Имайки предвид спецификата на риболова, смятам, че липсата на повод не е фатална. Аз например при риболов с телескоп без водачи не използвам повод. По този въпрос може да се дискутира още много, но не това е моето намерение. Въпросът за поводи-те има както привърженици, така също и опоненти, но е добра тема за размисъл, за което струва ми се трудно двете страни биха дали еднозначен отговор, както между другото и по още много въпроси от любимия спорт. С всичко изложено дотук искам да кажа, че за посочените „недостатъци” има лек, така че не бива да ни смущават, защото при правилно построяване на риболовната линия ги елиминираме напълно, като естествено за целта сме се съобразили с необходимите за това правила. Не бих искал също така и думите ми да звучат като критика към автора на статията „За влакната и поводите” – в нея прочетох полезни неща, но ако сме решили да ,риболов с повод, не можем да го избираме просто така, случайно. За предимствата на поводите няма да говоря, защото не са тайна за никого. Дали да ловим със или без повод – въпрос на личен избор и риболовна школа. Затова пожелавам на всички колеги наслука. Успех!

С уважение: Борис